Oordeel: Alle luchtvaartmaatschappijen moeten betalen voor klimaatbescherming

Machtswoord van de hoogste EU-rechters: voor luchtvaartmaatschappijen uit de VS of China is er geen speciale aandacht voor klimaatbescherming. Volgens de EU-commissie zou een ticket voor een langeafstandsvlucht tot 12 euro duurder kunnen zijn.

Machtswoord van de hoogste EU-rechters: voor luchtvaartmaatschappijen uit de VS of China is er geen extrawurst in klimaatbescherming. Volgens de Europese Commissie zou een langeafstandsvliegticket tot € 12 meer kunnen kosten.Internationale luchtvaartmaatschappijen moeten deelnemen aan EU-handel in luchtvervuilingsrechten. Zo heeft het Europese Hof van Justitie (EHJ) op woensdag (21 december) in Luxemburg bijna op het laatste moment van een fundamenteel geschil uitspraak gedaan. Vanaf 1 januari 2012 zullen luchtvaartmaatschappijen die in de EU beginnen en landen, CO2-uitstoot nodig hebben. Daarentegen hadden verschillende bedrijven uit de VS en Canada een rechtszaak aangespannen. Vooral de Amerikaanse regering protesteerde recentelijk krachtig tegen het plan en werd bedreigd met vergeldingsmaatregelen.De verordening schendt de soevereiniteit van buitenlandse staten niet, redeneerden de rechters. Hoewel de berekening van CO2-emissies gebaseerd is op de hele route, zelfs buiten de EU. Dat is echter toegestaan, omdat het alleen vluchten naar en van EU-grondgebied betreft (zaak C-366/10).

Het HvJ ziet ook geen schending van de zogenaamde Open Skies-overeenkomst. De overeenkomst is bedoeld om de wederzijdse discriminatie van Amerikaanse en Europese luchtvaartmaatschappijen te voorkomen. De EU-emissiehandel is niet discriminerend omdat alle bedrijven worden getroffen. Conny Hedegaard, EU-klimaatcommissaris, zei dat ze "zeer tevreden" was met het vonnis. "We verwachten nu dat zij [Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen] de Europese wetgeving respecteren," zei ze. De luchtvaartmaatschappijen zullen in eerste instantie de meeste CO2-rechten gratis ontvangen. Onnodige vervuilingsrechten kunnen later worden verkocht en degenen die niet slagen met de toegewezen rechten, moeten meer kopen. Op deze manier moeten stimulansen worden gecreëerd om de CO2-uitstoot te verminderen. Volgens berekeningen van de Europese Commissie zou een ticket voor een langeafstandsvlucht door middel van emissiehandel tot 12 euro duurder kunnen zijn.Milieuorganisaties verwelkomden het vonnis als een stap in de goede richting. De BUND sprak van een "overwinning van de rede". De beslissing was een stap in de richting van meer eerlijke concurrentie in het verkeer en de beperking van CO2-emissies door vliegverkeer. De federale vereniging van de Duitse luchtvervoersindustrie (BDL) riep op tot een wereldwijd emissiehandelssysteem.De claim van de luchtvaartmaatschappij ligt bij een Britse rechtbank. De rechters daar vroegen het EU-hooggerechtshof om hulp bij de interpretatie van EU-wetgeving en internationale verdragen. Aangezien zij zich moeten houden aan het arrest van Luxemburg, wordt de zaak beslist.

Mogelijk gemaakt door Blogger.