Aparte ouders kunnen kindertoelage overdragen

De kinderbijslag is voor veel ouders fiscaal aftrekbaar. Als de ouders uit elkaar gaan, kunnen ze de kinderbijslag volledig aan een van hen overdragen. Dit is echter niet altijd de moeite waard. alleinerziehend Alleenstaande ouders moeten twee keer nadenken voordat ze alle kinderbijslag overdragen.

Afzonderlijke ouders kunnen de vrijstelling van de kinderbelasting volledig overdragen aan een ouder. De gratis vergoeding kan worden belast op verzoek van de persoon die zorgt voor en zorgt voor het kind.Voorwaarde voor een overdracht is dat de andere ouder minder dan 75 procent van het onderhoud betaalt. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de kinderbijslag uit twee componenten bestaat: de tegemoetkoming voor het zogenaamde minimum bestaansminimum van het kind ten bedrage van € 2.358 en de vergoeding voor de kinderopvangtoeslag -, onderwijs - of trainingsbehoeften van het kind voor een bedrag van 1320 euro per ouder.Vanuit fiscaal oogpunt is de overdracht van de totale kinderbijslag aan alleenstaande ouders in veel gevallen echter niet aan te raden, legt BVL-bedrijfsleider Uwe Rauhöft uit. De reden: de vergoeding brengt vaak alleen een belastingvoordeel met een hoger inkomen met zich mee. Vaak zou het goedkoper zijn om alleen de toelage van 1320 euro over te dragen voor de zorg en onderwijs - of opleidingsbehoeften. Dit is mogelijk als het kind minderjarig is en niet geregistreerd bij de andere ouder. De andere ouder mag alleen bezwaar maken tegen de overdracht als hij zich draagt ​​kosten voor kinderopvang of kinderopvang regelmatig zelf.Bij het verzenden van alleen de vergoeding voor kinderopvang, onderwijs of opleiding nodig heeft, in de opbrengst proef slechts de helft en niet inbegrepen het gehele kinderbijslag in de berekening verklaart Rauhöft. Dit leidt tot het feit dat reeds is gunstiger uit een jaarlijks inkomen van ongeveer 17.000 euro bij de nadering van de kinderbijslag als kinderbijslag.Het overdragen van de uitkering is mogelijk zelfs als de ouder die voor het kind zorgt opnieuw getrouwd is.Als de andere ouder dood is of in het buitenland woont en daarom niet volledig belastbaar is, wordt de totale kindertoelage voor de resterende ouder automatisch in aanmerking genomen. Een afzonderlijke overdracht van alleen de vergoeding voor zorg, onderwijs of opleidingsbehoeften is dan niet mogelijk.

Mogelijk gemaakt door Blogger.