Toxic Threat Report: Lead 's werelds grootste bedreiging

Miljoenen mensen lijden aan gezondheidsschade veroorzaakt door milieu-toxines. Een nieuwe studie beschrijft nu de meest ernstige verontreinigende stoffen. Bovendien hebben ze last van landen buiten Europa. ble Lood is 's werelds meest ernstige milieutoxine, volgens de studie. Bij hoge concentraties is loodvergiftiging dodelijk.

Het wordt gedolven in mijnbouwactiviteiten en deels vrijgegeven voor recycling van autobatterijen: volgens één onderzoek is lood de meest vernietigende milieutoxine ter wereld.Sommige 26 miljoen mensen in lage en midden-inkomens worden daarom direct blootgesteld aan de heavy metal. Dit blijkt uit de milieu-toxine Report 2015 van de Zwitserse Stichting Groene Kruis en de internationale non-profit organisatie Pure Earth (New York).De meest schadelijke stoffen omvatten aldus kwik, zeswaardig chroom, radionucliden, pesticiden en cadmium. Ongeveer 95 miljoen mensen zijn rechtstreeks getroffen door deze verontreinigende stoffen in totaal, volgens het rapport.Kwik wordt vaak uitgestoten door kolencentrales en komt voor in veel industriële producten zoals thermometers en spaarlampen. Zeswaardig chroom wordt onder meer aangetroffen in gelooid leer en kookgerei van roestvrij staal. Radionucliden komen bijvoorbeeld vrij bij de winning van uranium en radiologische producten in medische technologie. Pesticiden worden voornamelijk in de landbouw gebruikt. Cadmium komt vrij bij de productie van meststoffen.Ziekten veroorzaakt door milieuverontreinigende stoffen zijn, in tegenstelling tot besmettelijke ziekten zoals aids, tuberculose en malaria nog steeds een onderschat probleem, zei David Hanrahan van Pure Aarde. In 2012, naar schatting acht miljoen mensen in ontwikkelingslanden en opkomende landen zijn overleden aan de gevolgen van blootstelling aan giftige lucht, vervuild water of vervuilde grond.Dus, zoals door inademing van lood vervuilde lucht of door het eten van besmet voedsel het zenuwstelsel beschadigd zijn. In hoge concentraties kan loodvergiftiging fataal zijn.milieuvervuiling in 49 landen werden voor de studie, met inbegrip van India, Rusland, Mexico en Indonesië onderzocht. De gegevens van de EU-landen zijn niet opgenomen in het rapport.Pure Earth wordt gevormd door eigen rekening voor het oplossen van levensbedreigende milieuproblemen in ontwikkelingslanden. Groene Kruis Zwitserland verzorgt onder andere, het overwinnen van gevolgschade als gevolg van industriële en militaire rampen.informatie over Green Crossover toxines (Eng.)Pure Earth ( op de voet.)Environmental Poison Report 2015 (eng./pdf)

Mogelijk gemaakt door Blogger.