Auto-emissietests op de weg: EU stelt frame

vast Aangezien VW de uitlaatgassen heeft bedrogen, staat het beleid onder druk. In de toekomst zullen de uitlaatemissies vooral worden getest door dieselauto's op de weg. De waarden daar zijn realistischer dan in de huidige laboratoriumtests. Milieuactivisten zijn nog steeds teleurgesteld. di De regels voor laboratoriumuitlaat testen in de EU worden strenger. Vanaf 2017 worden er echter ook wegtesten uitgevoerd voor nieuwe voertuigtypen.

Het raamwerk voor tests van de emissie van nieuwe auto's in Europa staat. In de toekomst kunnen de waarden gemeten op meer realistische wegtesten voor dieselvoertuigen even hoog zijn als in het laboratorium. Deskundigen van de EU-lidstaten hebben in Brussel afgesproken.Hierdoor worden de regels strenger dan voorheen, maar minder fel dan oorspronkelijk door de Europese Commissie was gepland. Volgens experts zou fraude bij uitlaatgassen zoals Volkswagen moeilijker zijn in wegtests dan in het lab.Met de stem van de experts is het besluit in principe genomen, maar het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben nog steeds controlerechten. De autoconstructeurs moeten nu minder inspanningen leveren dan gepland door de Europese Commissie. Omdat de Brusselse autoriteiten slechts kleine afwijkingen van minder dan 20 procent tussen weg - en laboratoriumtests wilden toestaan, wat onnauwkeurigheden in de meting zou moeten dekken.Momenteel worden auto's niet op de weg getest, maar alleen in het laboratorium. Daar, de beperkingen op de uitstoot, maar zijn aanzienlijk makkelijker te onderhouden dan op de weg waar de auto volgens de Europese Commissie tot en vier keer meer stikstofoxiden (NOx) te blazen in de lucht. De autofabrikant moet nu wel beter, maar de reeds in het verleden verontreinigende grenzen vast alleen nog steeds van toepassing voor laboratoriumtests, zoals de milieuorganisatie Transport and Environment geklaagd.de weg worden getest verontreinigende stoffen (RDE) tests zijn vanaf september 2017 zijn relevant voor de goedkeuring van nieuwe voertuigtypen. Voor een overgangsperiode tot januari 2019 kunnen auto's meer dan tweemaal zoveel uitlaatgassen uitstoten als in het laboratorium (110 procent meer). Momenteel worden de grenswaarden alleen in het laboratorium getest.Wegenproeven zijn vanaf september 2019 relevant voor alle nieuwe auto's - een jaar later dan bedoeld door de Brusselse autoriteiten. Hier duurt de overgangsperiode tot januari 2021.Verontreiniging van stikstofmonoxide, vooral van dieselauto's, veroorzaakt voortijdige sterfgevallen, astma en geboorteafwijkingen, zei Greg Archer van Transport and Environment. Daarentegen sprak de EU-commissie over robuuste testmethoden met betrekking tot de nieuwe methode.

Mogelijk gemaakt door Blogger.